Angrerett

Du har i henhold til Forbrukerkjøpsloven 14 dagers angrerett på alle varer du kjøper på nettet, gjeldende fra mottaksdato. Når varen returneres og angreretten tas i bruk, kan dette kun finne sted dersom varen returneres i vesentlig samme stand og mengde som da du mottok den. Angreretten faller derfor bort hvis du tar varen ut av plastembalasje eller bruker varen på en måte hvor det er helt åpenbart at bruken reduserer varens salgsverdi vesentlig.
Når du bruker angreretten må du selv betale frakten for retur av varen.
Hvis du har kjøpt en vare via vår nettbutikk, har du som oftest rett til å angre på kjøpet. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten må du sende oss en mail på post@pavola.no. Så snart du mottar bekreftelse på at dette er registrert kan du returnere varen til oss. Melding om at du ønsker å benytte deg av angreretten må skje senest 14 dager etter mottak av varen.

Adressen er:

MadeBy Pavola
Gubberogata 6
1533 Moss

Dersom du angrer på et kjøp, får du refundert kjøpesummen. Når vi har fått varen i retur og kontrollert at den oppfyller betingelsene for angreretten, vil vi kontakte deg for å få opplysninger om hvilket kontonummer kjøpesummen skal returneres til.

Legg igjen en kommentar